Phương Pháp Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Quế Anh Nguyễn
Quế Anh Nguyễn

Phương Pháp Học Tập

Ưu điểm

Giảng viên là những người dày kinh nghiệm, tận tụy, nhiệt huyết. Phương pháp dạy tiến bộ, hiệu quả tạo cảm giác thoải mái khi học

Điểm cần cải thiện

Thời gian học khá dài

Trải nghiệm và lời khuyên

Khuyến thích nên tự học, tìm tòi thêm sách tham khảo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn