Phương Thức Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Phương Thức Giảng Dạy

Ưu điểm

Một số môn áp dụng phương thức giảng dạy hay, phù hợp với người học, mang lại hiệu quả cao

Điểm cần cải thiện

Một số môn phương pháp truyền kiến thức chưa thật sự hữu ích, cảm hứng truyền đến người học còn thấp. Nên nghiên cứu mỗi môn với mỗi cách thức giảng dạy phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ở một số môn, cách giảng dạy chưa thật sự truyền cảm hứng, tạo sự nhàm chán trong việc học ở sinh viên, kiến thức học được không nhiều từ giảng viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn