Quan Tâm Sinh Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Quan Tâm Sinh Viên

Ưu điểm

- Có những bảng đánh giá cuối kì để khảo sát chất lượng giảng dạy cũng như những nhu cầu của sinh viên. - giải đáp những thắc mắc, yêu cầu của sinh viên nhanh chóng. - chia sẻ những nguồn tài liệu, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Điểm cần cải thiện

- chưa thật sự bao quát hết.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy học tập trong môi trường này khiến bản thân tiến bộ, có sự bứt phá và năng động hơn rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn