Review Đại Học Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Đại Học Kinh Tế

Ưu điểm

Nhiều cơ sở, nhiều trai xinh gái đẹp.

Điểm cần cải thiện

Nhiều cơ sở.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường khá thú vị. Mang lại nhiều trãi nghiệm khó quên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn