Review Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Phạm Lê Thảo Nhi
Phạm Lê Thảo Nhi

Review Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm

Ưu điểm

Chương trình tiên tiến, có nhiều CLB/Đ/N thú vị.

Điểm cần cải thiện

Nhiều cơ sở.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các môn học dạo này được thực hành nhiều hơn. Và các hoạt động của các CLB/Đ/N rất có ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn