Trải Nghiệm Học Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Nguyễn Thu Huyền
Nguyễn Thu Huyền

Trải Nghiệm Học Ueh

Ưu điểm

Trường có cập nhật giáo trình mới nhanh chóng

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất và thời gian thông báo điểm thi

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt, nhiều hoạt động ngoại khóa. Nếu bạn thích kinh tế nên chọn UEH

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn