Trường Đại Học Khá Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Khá Ổn

Ưu điểm

Trường có danh tiếng khá tốt trong giới kinh doanh

Điểm cần cải thiện

Chương trình dạy của Viện du lịch vẫn chưa thật thú vị

Trải nghiệm và lời khuyên

Sinh viên trường UEH có nhiều cơ hội thm gia các hoạt động CLB đôi nhóm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn