Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, tận tâm. Các câu lạc bộ trong trường hoạt động rất tích cực.

Điểm cần cải thiện

Trường có nhiều cơ sở gây khó khăn cho việc đi lại của sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Là sinh viên năm 2 ở trường, dù việc đi học giữa các cơ sở có gặp nhiều khó khăn nhưng bù lại cơ sở vật chất khá tốt, tham gia những câu lạc bộ trong trường giúp cho sự phát triển của bản thân rất nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn