Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm

Ưu điểm

Với syllabus rõ ràng mang đến hệ thống giáo dục hoàn chỉnh

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất còn chưa hoàn thiện, khó khăn trong di chuyển

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường học mang đến những kiến thức toàn cầu, hội nhập, phù hợp với thời đại mới.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn