Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm-Năng Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Nam Đinh Hoàng
Nam Đinh Hoàng

Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm-Năng Động

Ưu điểm

năng động nhiều cơ hội trong công việc và học tập

Điểm cần cải thiện

học phí có phần hơi cao so với mặt bằng chung

Trải nghiệm và lời khuyên

có kinh nghiệm biên tập, làm chương trình có những chuyến đi tỉnh với CLB, đoàn, hội ,đội ,nhóm, tuyệt vời

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn