Trường Đại Học Mơ Ước | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Chánh Nguyễn Huy
Chánh Nguyễn Huy

Trường Đại Học Mơ Ước

Ưu điểm

có khối lượng giảng viên kinh tế chất lượng hàng đầu cả nước

Điểm cần cải thiện

nhiều cơ sở, không tiện cho đi chuyển

Trải nghiệm và lời khuyên

rất thú vị ,,, là một trong những trải nghiệm khó phai nhất trong cuộc đời đi học cũa mình :)_)

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn