Trường Kinh Tế Mơ Ước | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Kinh Tế Mơ Ước

Ưu điểm

trường có khối lượng sinh viên năng động và giỏi giang đứng hàng đầu, đáng lưu tâm để nộp hồ sơ đại học

Điểm cần cải thiện

có quá nhiều cơ sở, đi học bất tiện

Trải nghiệm và lời khuyên

học ở UEH cực kì thích thú, cơ sở, giảng viên, sinh viên, tất cả đều tuyệt vời

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn