Trường Ngon | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Ngon

Ưu điểm

Trường ngon

Điểm cần cải thiện

Khó vào. Khó ra

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ỡ đây khá tốt. Bạn nên vào nếu có thể. Chọn môn mình thích . sống chết với nó.không nên bỏ cuộc.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn