Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Thái Lập Bá Quận
Thái Lập Bá Quận

Trường Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất, chương trình dạy tốt..

Điểm cần cải thiện

Học phí khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường tốt để phát triển. Thầy cô luôn tạo cơ hội cho học sinh có tiếng nói, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn