Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

Tiền giáo trình để học hơi qua sức kinh tế với một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ sở vật chất của trường tốt, chất lượng giảng dạy ổn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn