Về Ngành Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Về Ngành Học

Ưu điểm

Học tất cả các môn bằng tiếng Anh. Giáo viên có tâm và có tầm.

Điểm cần cải thiện

Vẫn phải học các môn đại cương như chủ nghĩa xã hội, Mác, tư tưởng ....

Trải nghiệm và lời khuyên

là ngành rất phù hợp cho những ai muốn học ngoại ngữ và muốn biết sâu về kinh tế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn