Cảm Nhận Khi Học Tại Đây | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cảm Nhận Khi Học Tại Đây

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt tình, sinh viên năng động, phong trào sôi nổi

Điểm cần cải thiện

Khuôn viên còn nhỏ, thủ tục hành chính cồng kềnh

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngoài học tập, các hoạt động khác được đẩy mạnh và mang lại cho sinh viên kỹ năng, kinh nghiệp hữu ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn