Chất Lượng Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Viên

Ưu điểm

Thầy cô tận tâm với sinh viên

Điểm cần cải thiện

Về tài liệu học tập

Trải nghiệm và lời khuyên

Một môi trường đáng mơ ước, là nơi học trình bày quan điểm cũng như tư duy về lập luận, Giảng viên luôn tận tâm và nhiệt huyết với mỗi sinh viên của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn