Đại Học Luật _ Môi Trường Lý Tưởng Khơi Dậy Đam Mê | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Luật _ Môi Trường Lý Tưởng Khơi Dậy Đam Mê

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động với nhiều hoạt động ngoại khóa Giảng viên với kinh nghiệm năng lực cao

Điểm cần cải thiện

Về cơ sở vật chất cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở q9

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn hãy chọn trường luật làm điểm dừng chân cho đời sinh viên, nếu muốn đi đường dài hãy chọn đại học luật với nền tảng kiến thức vững chắc, các bạn sẽ có một vốn kiến thức luật khá phong phú

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn