Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Ưu điểm

hoạt động dành cho sinh viên rất thú vị

Điểm cần cải thiện

Wifi trường

Trải nghiệm và lời khuyên

từ từ cảm nhận và sẽ cảm thấy được đây là một môi trường rất khác so với các trường đại học khác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn