Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh- Nơi Gửi Gắm Tương Lai | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh- Nơi Gửi Gắm Tương Lai

Ưu điểm

- chương trình học bổ ích, thực tế, chuyên môn cao - giảng viên chuyên môn cao, tận tâm, thân thiện - trường có nhiều hoạt động phong trào, học thuật giúp nâng cao chuyên môn của sinh viên - địa thế trường đẹp, cơ sở đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Cần có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Tích cực tham gia hoạt động đoàn hội đội nhóm để nâng cao kĩ năng bản thân và giao lưu với mọi người

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn