Đại Học Luật Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Luật Tphcm

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, chuyên môn cao có nhiều kimh nghiệm

Điểm cần cải thiện

Không có đâu nà

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đang là sinh viên của trường mọi thứ tôi nhận đc từ trường vượt ngoài mong đợi và tưởng tượng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn