Đại Học Luật Tp.hcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Luật Tp.hcm

Ưu điểm

Trường học tốt

Điểm cần cải thiện

Cần có kí túc xá

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường học tốt được rèn luyện bản thân vui chơi học hỏi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn