Đánh Giá Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng

Ưu điểm

Cơ sở vật chất khang trang, giảng viên chất lượng

Điểm cần cải thiện

Học phí cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập năng động, nhiều hoạt động ngoại khóa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn