Đánh Giá Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Ưu điểm

Giảng viên giảng dạy giàu kinh nghiệm ,nhiệt tình, thân thiện Cơ sở vật chất khá tốt Thư viện có nhiều tài liệu cho sinh viên tham khảo

Điểm cần cải thiện

Sân trường hơi nhỏ khó khăn cho một số hoath động Học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một môi trường học tập chất lượng, ngoài việc tiếp thu tri thức còn được tham gia rất nhiều hoạt động để rèn luyện kỹ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn