Đánh Giá Khách Quan | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khách Quan

Ưu điểm

Cơ sở vật chất của trường rất tốt. Học thoải mái

Điểm cần cải thiện

Chưa có gì cần phải cải thiện. Hiện tại đang rất tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Mát mẻ và bàn ghế vững chắc, trường hoạt động rất nhiều, năng động sinh viên hòa đồng. Tuy chưa tích cực nhưng vẫn cố gắng thay đổi bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn