Đánh Giá Trường Đh Luật Tp Hcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Đánh Giá Trường Đh Luật Tp Hcm

Ưu điểm

Giảng viên thân thiện, cơ sở vật chất tốt. Môi trường học tập, ngoại khóa tốt

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học tập tại trường Đh Luật tp HCM nếu học chuyên ngành Luật

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn