Đánh Giá Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Vũ Thị Bích Ngọc
Vũ Thị Bích Ngọc

Đánh Giá Về Trường

Ưu điểm

- Giảng viên nhiệt tình , dễ hiểu .

Điểm cần cải thiện

- Chưa có ktx.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên học - Cơ sở vật chất chất lượng . - Môi trường học năng động .

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn