Đây Là Ngôi Trường Đào Tạo Nhiều Nhân Tài | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đây Là Ngôi Trường Đào Tạo Nhiều Nhân Tài

Ưu điểm

Giảng viên ưu tú

Điểm cần cải thiện

Thêm nhiều tiết thảo luận

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là ngôi trường bạn nên học, đào tạo rất nhiều cử nhân luật ưu tú, các hoạt động vui chơi học thuật rất đa dạng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn