Good Good Good | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Good Good Good

Ưu điểm

Riêng Khoa Quản Trị thôi là đã có quá nhiều hoạt động thú vị rồi

Điểm cần cải thiện

Rất mong thầy cô cho đề ktra và đề thi dễ thêm xíu nữa là tuyệt vời luôn á

Trải nghiệm và lời khuyên

Đến với Ulaw, các bạn nên tham gia 1 clb hay 1 tổ chức nào đó của trường và hãy tích cực trong các hoạt động, vì nó sẽ tuyệt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn