Học Ulaw Không Lo Thất Nghiệp | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Ulaw Không Lo Thất Nghiệp

Ưu điểm

Đội ngũ giảng viên chất lượng, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Diện tích của trường hẹp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động

Trải nghiệm và lời khuyên

Là sinh viên năm thứ ba của trường, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã chọn ULaw.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn