Lựa Chọn Một Nơi Đào Tạo Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lựa Chọn Một Nơi Đào Tạo Chất Lượng

Ưu điểm

Cơ sở hạ tầng tốt, đội ngũ giảng viên chất lượng...

Điểm cần cải thiện

Cần có thêm những hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lời khuyên: Nếu bạn đam mê với luật học, trường Đại học Luật tp HCM sẽ là một trong những lựa chọn sáng suốt của bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn