Mọi Mặt Toàn Diện | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mọi Mặt Toàn Diện

Ưu điểm

Giảng viên có kiến thức chuyên môn cao, bạn bè thân thiện. Cơ sở vật chât tương đối

Điểm cần cải thiện

Cần thêm nhiều bài tập thực tiễn vào trong giảng dạy

Trải nghiệm và lời khuyên

Mặc dù trước đây không có ý định chọn trường mình, nhưng sau khi học ở đây, em cảm thấy đây là lựa chọn đúng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn