Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Lê Thị Diễm Hương
Lê Thị Diễm Hương

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

môi trường thân thiện, nhiều hoạt động, học nhiều

Điểm cần cải thiện

bất cập điểm số

Trải nghiệm và lời khuyên

là một ngôi trường đáng iu, rất đáng để vào học, bạn bè thầy cô thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn