Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Trường học thân thiện và trí thức,môi trường học tập hiệu quả, thầy cô ân cần và quan tâm học sinh

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Được rèn luyện ,vui chơi và học tập có hiệu quả.giúp sinh viên cảm thấy : đến trường là một niềm vui❤️

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn