Ngôi Trương Tôi Yêu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Trương Tôi Yêu

Ưu điểm

Quá tuyệt, csvc rất tốt, giảng viên đang êu, tận tình, coa rất nhiều hoạt động giúp sinh viên phát triển

Điểm cần cải thiện

Nên coa thêm nhà giữ xe cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Vào trường, các bạn sẽ tìm thấy được "gia đình nhỏ" cho mình, cùng chia sẻ, học tập và phát triển bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn