Nhận Xét Ưu, Nhược Của Việc Học Đại Học Ở Trường Đh Luật Tp Hcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Ưu, Nhược Của Việc Học Đại Học Ở Trường Đh Luật Tp Hcm

Ưu điểm

Giảng viên tốt, cơ sở vật chất tốt, lịch học được phân chi hợp lí

Điểm cần cải thiện

Các hoạt động chú trọng đến sức khoẻ, thể chất của sinh viên; môi trường thiếu các khuôn viên mang tính chất giải trí và học ngoài giờ.

Trải nghiệm và lời khuyên

phải cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động ngoại khoá

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn