Nhận Xét Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Trường

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình , yêu học sinh. Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Cần có kí túc xá cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi thấy rất hài lòng khi được học ở trường Đại học luật TPHCM

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn