Nhận Xét Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Trường

Ưu điểm

Môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

Cần có thêm các hoạt động ngoại khóa chuyên nghành cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường thân thiện có nhiều cuộc thi dành cho sinh viên. Giảng viên có trình độ chuyên môn cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn