Trường Đại Học Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Luật

Ưu điểm

Thầy cô siêu đáng yêu, thư viện đỉnh, cơ sở vật chất tốt...

Điểm cần cải thiện

Nên có nhiều clb thể thao hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu các bạn yêu thích Luật, thì đây là môi trường đáng để vào học đấy !

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn