Trường Đh Luật Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Luật Tphcm

Ưu điểm

Giảng viên vô cùng chất lượng, Wifi cho nhu cầu học tập cực kỳ mạnh. Môn giáo dục thể chất là môn bơi, vô cùng thiết thực cho sinh viê

Điểm cần cải thiện

Cần tạo môi trường cho sinh viên biết, làm quen và thực hành ngoài thực tế hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm qua 2 năm, mọi thứ đều rất thuận lợi. Một ngôi trường về ngành luật chất lượng nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn