Đánh Giá Hou | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở Hà Nội (hou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Hou

Ưu điểm

Môi trường học đường tốt, thầy cô trẻ, năng động, vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất, địa điểm học hơi thiếu

Trải nghiệm và lời khuyên

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, clb năng động, sáng tạo Được đi thực tập để có cơ hội cọ sát với ngành nghề từ rất sớm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn