Đánh Giá Về Khoa Công Nghệ Sinh Học-Trường Đại Học Mở Hà Nội | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở Hà Nội (hou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Khoa Công Nghệ Sinh Học-Trường Đại Học Mở Hà Nội

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình,có nhiều chuyến đi thực tập ở trong và ngoài nước cho sinh viên

Điểm cần cải thiện

Cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhà Trường và Khoa đã mở ra rất nhiều cơ hội học tập cho sinh viên, quan trọng là các bạn phải biết lắm bắt lấy

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn