Góc Nhìn Của Học Sinh Thiết Kế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở Hà Nội (hou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Góc Nhìn Của Học Sinh Thiết Kế

Ưu điểm

+ Tổ chức nhiều sân chơi bổ ích + các buổi ngoại khóa sáng tạo rất tốt + Thầy cô giáo tận tâm, giúp đỡ

Điểm cần cải thiện

+ Muốn nhiều các buổi hoạt động ngoại khóa hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn hay sống hết mình, cố gắng phấn đấu , thì sẽ nhận lại được thành quả mông muốn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn