Khoa Luật | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở Hà Nội (hou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khoa Luật

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Môi trường, cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu đặt nặng vấn đề môi trường. Và muốn giao lưu với các khoa khác thì né mở Hà Nội ra nhé các e

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn