Cảm Nghĩ Khi Theo Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cảm Nghĩ Khi Theo Học

Ưu điểm

Môi trường chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

Hạn chế trong cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Là quá trình tích lũy kiến thức của 4 năm đại học, gặp gỡ nhiều người

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn