Đánh Giá Học Tập
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Học Tập

Ưu điểm

Cơ sở Vật chất tốt Giảng Viên Thân Thiện

Khuyết điểm

Học phí khá mắc

Trải nghiệm

Học Tập Tốt Trải Nghiệm Thú Vị Học tập tiến bộ rõ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn