Đh Mở Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đh Mở Tphcm

Ưu điểm

sinh viên và giảng viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

thấy mội thứ đều ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường học tập tốt, nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ít cho sinh viên tham gia để phát triển kỹ năng mềm. Đi lại thuận tiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn