Đh Mở Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đh Mở Tphcm

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

không thấy nhược điểm đáng nói

Trải nghiệm và lời khuyên

trường nằm ở vị trí thuận tiện cho việc đi lại. Hội trường rộng, có nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn