Không Thấy Đánh Giá Phòng Quản Lý Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Không Thấy Đánh Giá Phòng Quản Lý Đào Tạo

Ưu điểm

giáo viên khá nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

phòng quản lý đào tạo, cần làm việc minh bạch và trung thực

Trải nghiệm và lời khuyên

đừng bao giờ chọn đại học Mở này, hãy suy nghĩ lại và chọn trường khác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn